Ücretlendirme Ve İk Operasyonları


 

 

 

 

 

Şirket çalışanlarımızın özlük ve bordro işlemleri kanunlar ve yasalarla belirlendiği şekilde titizlikle yapılır.

Şirket stratejileri ile paralel, iş değerlendirme ve ücret yönetimi süreçlerinin, tutarlı bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması pozisyonlar arası denge gözetilerek ve piyasa ile karşılaştırmalar göz önünde bulundurularak ücret artışları her yıl Şubat ayında yapılmaktadır.

Özel olarak tasarladığımız esnek yan haklar programımız olan BUBU ile her yıl Mart ayında tüm çalışanlarımıza, kendilerine sunulan yan hakları mevcut yan hak bütçeleri içinde kalmak kaydıyla kendi isteklerine ve ihtiyaçlarına göre esnetmeye ve/veya çeşitlendirmeye fırsat tanıyoruz.

Şirketimizin çalışanlarına sağladığı yan haklar;

  • Özel Sağlık Sigortası,
  • Ferdi Kaza Sigortası,
  • Yemek Kartı,
  • Şirket hattı (Görev gereği)
  • Şirket aracı (Görev gereği)
  • Giyim çeki (Görev gereği)
  • Kanun üstü izin
  • Doğum günü izni

Çalışanların istekleri doğrultusunda her sene güncellenen Esnek Yan Haklar ile genişletilmiş bir çok seçenek sunulmaktadır.